Bli medlem

Senast uppdaterad 2024-05-16

Har du fyllt 60 år? Eller är Du nybliven pensionär? Har Du kanske lämnat FRA efter minst fem års anställnings- eller tjänstgöringstid och gått i pension?

Då är Du välkommen att bli medlem i FRA:s veteranförening.

Din medlemsansökan behandlas i styrelsen. Om allt är i sin ordning får Du en välkomsthälsning från styrelsen med information om inbetalning av medlemsavgiften.

Din medlemsansökan ska innehålla de uppgifter som framgår av blanketten ovan. Medlemsavgiften är f.n. 200 kr/år för medlem i Stockholmsområdet och 100 kr/år för medlem utanför Stockholmsområdet

Så här betalar du medlemsavgiften

Betala medlemsavgiften på plusgiro 60 36 37 – 0
eller med Swish 123 109 408 5.
Skriv ditt namn + Medlemsavgift 2024 i meddelandefältet!

Sänd Din medlemsansökan till medlemsansvarige:

Per-Olof Liss, Grisslingevägen 41, 139 36 Värmdö eller e-post till per.olof.liss@gmail.com