Välkommen

Välkommen till FRA VET, som är en organisatoriskt obunden och opolitisk förening. FRA VET har som huvudsakligt ändamål:

  • att bevara och främja kontakten mellan gamla FRA:are och
  • att bevara och främja en god kontakt mellan dessa och FRA.

Vårt nyhetsbrev heter FRA VET informerar.

Mer om oss

Föreningen har omkring 220 medlemmar. Huvuddelen finns inom Stockholms-
regionen, men medlemmar i hela landet är varmt välkomna.

Medlemmarna samlas årligen vid årsmöte och vid jullunch.

Aktiviteter

Vår målsättning är att under året arrangera ett flertal skiftande aktiviteter som ligger i medlemmarnas intresse. Det varierade innehållet i dessa aktiviteter uppskattas hos våra deltagare. Styrelsen upprättar årligen en aktivitetslista.